Zoomedia

Neprodejná publikace určená pro odborníky z odboru pet chovatelství.

Vydavatel:

Nakladatelství Minerva CZ, s.r.o.
IČO: 64583066
DIČ: CZ64583066
ISSN: 1805-0034
Registrace MK ČR: MK ČR 20334

Ředitel:

RNDr. Petr Dvořák

Redakce:

Šárka Gorgoňová (šéfredaktor)
tel. 604 849 294
e-mail:

Grafická úprava:

Miloslav Vymazal

Firemní inzerce:

Šárka Gorgoňová
tel. 604 849 294
e-mail:

Ceník firemní inzerce na požádání zašleme.

Adresa redakce:

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o.
Říčanská 10
101 00 Praha 10

Neprodejné, distribuce zdarma.